ستون فقراتمقالات

ستون فقرات

بوسیله ۱۳۹۷-۰۶-۱۳ بدون نظر
min

ستون فقرات
ستاره دهید

دردهاى ستون فقرات

درد ستون فقرات و شیوه های مختلف افراد در مقابله با درد : ستون فقرات ما نه تنها بايد وزن بخش بالایى بدن را تحمل كند;بلكه، معمولا ناچار است;مقدار زیادی از فشارهای روحی را نیز دوام بیاورد. براى ۹۰ درصد از دردهاى ستون فقرات و كمر، هيچ علت جسمى مشخص وجود ندارد. افكار و روحيه انسانها در اين رابطه نقش بسيار مهمى را ايفا ميكنند.

در ستون فقرات ما، با قوسى زيبا و انعطاف پذير، مهره ها، مرتب و منظم، در يك خط جاى گرفته اند.;اين ستون مهره ها در عكسهاى راديو گرافى، يك پديده ديدنى ميباشد. اما از زمانى كه انسانها بر روى;دو پا راه ميروند، ستون فقرات، تا حد زيادى تحت فشار;قرار دارد. زیرا این عضو، بايد تمامى وزن;قسمت بالایى بدن را تحمل کند، در حاليكه;ساختمان آن بسيار حساس;است. تا زمانيكه اجداد ما در علفزارها;به شكار و جمع آورى غذا مشغول بودند;ستون مهره ها تاب تحمل همه چيز را می آورد، چرا كه ماهيچه هاى ورزيده، همانند يك كرست، آنرا در فرم خود مستحكم;ميساختند. در اين ميان ما بيشترين ساعات روز را در حالت نشسته به سر ميبريم و اينجاست كه ستون مهره ها، ديگر تحمل اين فشارها را نمی آورد.;

حدود ۸۰ درصد از مردم آلمان;در قسمت ستون مهره ها دچار درد;می باشند. اغلب در ناحيه گردن يا كمر;و در اكثر موارد، علت مشخصى;براى اين موضوع وجود ندارد. دو سوم از اين بيماران، پس از مدتى، دوباره ميتوانند بدون;درد زندگى كنند;اما، براى ۳۵ درصد از آنها، اين درد بصورت;مزمن در می آيد. درد ستون فقرات، نه تنها براى افراد مبتلا به آن، بلکه براى اقتصاد كشور;نيز بسيار گران تمام ميشود.;تقريبا ۱۷ ميليارد يورو مخارج;درمان و يا كار نكردن افراديست كه به اين درد;مبتلا ميباشند. علاوه بر اين تقريبا;نيمى از بيماران مبتلا;به كمر درد مزمن، ديگر قادر به;كار كردن نيستند.

درد ستون فقرات

درد ستون فقرات

پژوهشهاى جديد;ناظر اين بوده است;كه، اگر چه بسيارى از افراد بالاى ۳۰ سال در ناحيه ستون فقرات خود;دچار آسيب بوده و از يك ديسك خفيف برخوردارند اما، كاملا فعال و سالم ميباشند. از سوى ديگر ۴۰ درصد از كسانى كه از ديسك كمر رنج ميبرند، با وجود اقدامات درمانى، مثلا جراحی یا استفاده از داروهای مسکن و فیزیوتراپی باز هم درد دارند.

بايد گفت كه، در درجه اول، روح و روان انسانهاست كه رنج بيماران را غير قابل تحمل ميسازد. متخصصان روان درمانى بالينى معتقدند كه، مسائل جسمى و تاثيرات روانى در اين مورد، تنگاتنگ يكديگر عمل ميكنند. آنچه كه براى بازيافتن سلامت مهم است، این است که، ما چگونه با درد روبرو ميشويم؟ چه فكر ميكنيم، چه احساسى داريم و در اين رابطه چكار ميكنيم؟ و بسيارى از افراد، همه اين كارها را غلط انجام ميدهند.

فشار روحى ، ترشح هرمونهاى Endorphin را كه در بدن باعث كاهش درد ميگردند، پایين می آورد. بدين ترتيب، روحيه بد، باعث افزايش حساسيت بدن در مورد درد ميگردد.

درد ستون فقرات

درد ستون فقرات

بر اساس اينكه افراد چگونه با درد خود روبرو ميشوند، آنها را به ۳ گروه مختلف تقسيم ميكنند. اينها كسانى هستند كه، بخاطر رويه خود مسائل را مشكلتر ميسازند. اما در اين زمينه شيوه ديگرى نيز وجود دارد.

هر كسى به شيوه مخصوص خود، با درد و بيمارى روبرو ميشود. اما مسئله اين است كه، هر شيوه اى براى مقابله با اين مشكلات و علاج دردها مناسب نيست.

گروه اول كسانى هستند كه از درد هراس داشته و سعى دارند که از آن دوری کنند. اين;افراد تمايل بسيار به اين دارند;كه همه چيز را يك فاجعه;تلقى كنند. زمانيكه نقطه اى از بدن آنها مختصر;ناراحتى اى را احساس ميكند، آنها بر جاى خود خشك ميشوند;و ديگر حركتى نميكنند.;اما اين واكنش، كاملا;غلط است. بخاطر كاهش;تحرك بدن، ماهيچه ها ضعیف شده و به این ترتيب، ستون فقرات، بيشتر تحت فشار قرار ميگيرد. از آنجایيكه احساس درد در مورد كسانى كه بصورت خفيف دچار افسردگى ميباشند شديدتر است، اين شيوه اشتباه;تقويت شده و سرانجام;منجر به آلام مزمن ميگردد، كه غير قابل علاج ميباشند.

گروه دوم را بايد افسردگان مبارز ناميد كه دندان روى هم ميسايند و به آژيرهاى خطر بدن توجهى نميكنند. آسودگى خاطر و جسم براى آنها معنایى ندارد و آنها ساعت تفريح را فقط مخصوص ضعيفان ميدانند. اين اشخاص فشار روحى و مسائل را در خود ميريزند و اينكه حال خوبى ندارند را، تنها ميتوان در چهره رنجديده يا پيكر خميده آنها نظاره كرد. اما غرور و فعاليت و تحرك بيش از اندازه، ماهيچه هاى پشت را كه به هر صورت مصدوم و خسته ميباشند، بيشتر تحت فشار گذاشته و رويه غلط مواجهه با آنرا وخيمتر ميسازد. به اين ترتيب دردها شدت يافته و بصورت مزمن در ميآيند.

گروه سوم كسانى هستند كه با خوش رفتارى، سعى بر اين دارند كه، درد خود را فراموش كنند. آنها بر اين اعتقادند كه، صدمه ناپذيرند و درد را بى اهميت ميدانند. آنها به آسانى حواس خود را واميدارند كه به درد اعتنائى نكنند. اين استراتژى، كه در واقع مثبت به نظر ميرسد، به يك تله تبديل ميگردد زمانيكه بيماريهاى مهم پيش بيايند.;

درد ستون فقرات درد ستون فقرات درد ستون فقرات درد ستون فقرات